همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarYALPF حرم شهدای گلنام ، گلزار شهدای دانشگاه قم قم قم
idisarVDYUO حرم شهید گلنام ،دانشگاه پردیس قم قم قم
idisarDZGJA حرم شهید گلنام ، گلزار شهدای پردیسان قم پردیسان
idisarWIT93 حرم شهدای گلنام ، گلزار شهدای سپاه علی بن ابیطالب علیه السلام قم قم
idisarPTPRX حرم شهدای گلنام ، گلزار شهدای روستای فردو قم قم
idisarLP4DA حرم شهدای گلنام ، گلزار شهدای قم امام زاده علی بن جعفر علیه السلام قم قم
idisar6E9HA گلزار شهدای قم، بهشت معصومه سلام الله علیها قم قم
idisarKGAGT گلزار شهدای روستای قبادبزن قم قم قم
idisarVCBGV گلزار شهدای روستای میم قم قم قم
idisarTXE8X گلزار شهدای روستای امامزاده عبدالله قم قم قم
idisarOI60I گلزار شهدای روستای طیب و طاهر قم قم قم
idisarPPMXM گلزار شهدای روستای ابرجس قم قم قم
idisarBAMFJ گلزار شهدا خاوه قم قم قم
idisarVZJIG گلزار شهدا روستای بیدهند قم قم قم
idisarUU3DU گلزار شهدای روستای جریک آغاج قم قم قم
idisar3OMYP گلزار شهدای روستای ونان قم قم قم
idisar3BQEF گلزار شهدای طغرود قم قم قم
idisarYGZBI گلزار شهدای روستای جوزه قم قم قم
idisarZVJMX گلزار شهدای روستای تاج خاتون قم قم قم
idisarIGL6X گلزار شهدای دستجرد قم قم قم
idisarLR30S گلزار شهدای بخش کهک قم قم کهک
idisar3JUVM حرم شهدای گلنام کوه خضر نبی علیه السلام قم قم
idisarXEWJY گلزار شهدای روستای کرمجگان قم قم
idisarWZBGV گلزار شهدای بقیع قم قم قم
idisarMIFCC گلزار شهدا وادی السلام قم qom قم قم