همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهید گلنام ، گلزار شهدای پردیسان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: پردیسان
  • آدرس گلزار شهدا: استان قم شهرستان قم شهرک پردیسان

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهید گلنام ، گلزار شهدای پردیسان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

شهر: قم

محل خاکسپاری: قم - شهرک پردیسان

تاریخ خاکسپاری: ۱/۲/۱۳۹۰

تعداد شهدای گمنام : ۱شهید بزرگوار