همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای بخش کهک قم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: کهک
  • آدرس گلزار شهدا: استان قم بخش کهک خیابان امام موسی صدر گلزار شهدای کهک

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای بخش کهک قم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در حال تکمیل اطلاعات