همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای ونان قم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: قم
  • آدرس گلزار شهدا:

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای ونان قم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در حال تکمیل اطلاعات

 

فاصله روستای ونان تا قم حدود ۱۰۰ كيلومتر، و فاصله آن تا تهران حدود ۱۷۰ كيلومتر، و فاصله آن تا ساوه حدود ۵۸ کیلومتر است كه بين دو روستاي نويس و كهندان قرار گرفته است.