همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهدای گلنام ، گلزار شهدای سپاه علی بن ابیطالب علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: قم
  • آدرس گلزار شهدا: استان قم شهرستان قم ،بعد ازمیدان 72 تن به سمت ترمینال

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام ، گلزار شهدای سپاه علی بن ابیطالب علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

شهر: قم

محل خاکسپاری: قم - سپاه علی ابن ابیطالب

تاریخ خاکسپاری: ۲۷/۲/۱۳۸۹

تعداد شهدا: ۲شهید بزرگوار