همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا روستای بیدهند قم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: قم
  • آدرس گلزار شهدا: استان قم روستای بیدهند گلزار شهدای بیدهند

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا روستای بیدهند قم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در حال تکمیل اطلاعات