همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهدای گلنام ، گلزار شهدای قم امام زاده علی بن جعفر علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: قم
  • آدرس گلزار شهدا: استان قم شهرستان قم خیابان انقلاب (چهارمردان ) گلزار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام  ، گلزار شهدای قم  امام زاده علی بن جعفر علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا