همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهید گلنام ،دانشگاه پردیس قم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: قم
  • آدرس گلزار شهدا: استان قم شهرستان قم دانشگاه پردیس

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهید گلنام ،دانشگاه  پردیس قم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

 شهر: قم

محل خاکسپاری: قم - دانشگاه پردیس

محل خاکسپاری: ۱۳۹۱/۹/۲۸

تعداد شهدای گمنام: ۱ شهید بزرگوار