همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisar0BVDF گلزارشهدا باغ ملی قم -شهدای سوم خرداد قم قم
idisarJ9XRZ گلزارشهدا روستای خورآباد قم کهک
idisarCE0AF گلزارشهدای روستای صرم قم شهرستان کهک - روستای صرم
idisarP3WKA گلزارشهدا امامزاده ابراهیم علیه السلام - قم قم قم
idisarQIYMY گلزار شهدا علی بن جعفر علیه السلام - قم qom قم قم
idisar0XI4J گلزارشهدا فردو قم قم
idisarLXKLE گلزارشهدای شیخان قم قم قم
idisarPW264 گلزار شهدا وشنوه، امامزاده هادی علیه السلام قم وشنوه