همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا وادی السلام قم qom

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا وادی السلام قم  qom

برخی از شهدا

  • در این مکان مقدس چند تن از شهدای مبارزه با رژیم ستم شاهی آرمیده اند.

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: قم
  • آدرس گلزار شهدا: شهرستان قم بلوار امام موسی صدر نرسیده به میدان الهادی - گلزار شهدا وادی السلام

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا وادی السلام قم  qom
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در گلزار شهدا وادی‌السلام قم 9 مزار از شهدای فدائیان اسلام وجود دارد که برای هشت مزار در کنار هم‌بنای یادبود طراحی و ساخته شده و یک طرح تک مزاری نیز اجرا شده است.

عکس های مرتبط با گلزار شهدای وادی السلام- قم