همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای کرمجگان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: قم
  • آدرس گلزار شهدا: استان قم شهر قم بخش کهک روستای کرمجگان گلزار شهدای کرمجگان

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای کرمجگان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

یاد و نام مرحوم حاج محمد جعفری که در جوار همین شهدا آرام گرفته است را گرامی می داریم.  این قسمت به یاد و نام او ثبت گردیده است و ثواب آن به روح ایشان تقدیم می گردد.

 

استان قم شهرستان کهک بخش کهک دهستان کهک روستای کرمجگان- گلزار شهدای روستای کرمجگان