همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


نمایش تمامی گلزارهای شهدا

کد شناسه و نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisar5Q9YH حرم شهید گلنام - شهرک اندیشه شهریار تهران تهران
idisarG2I8X حرم شهید گلنام - شهر امام خمینی ره تهران تهران
idisarTGLVI حرم شهید گلنام - شهر نصیر شهر تهران تهران
idisarS3WSK حرم شهید گلنام - شهر قدس تهران تهران
idisarGIJVG حرم شهید گلنام - شریف آباد پاکدشت تهران تهران
idisarCI8AJ حرم شهید گلنام - ستاد کل نیروهای مسلح تهران تهران
idisar6RJ2P حرم شهید گلنام - ستاد فرماندهی ارتش تهران تهران
idisarDNN0Q حرم شهید گلنام - سازمان نظام وظیفه تهران تهران
idisarCS337 حرم شهید گلنام - سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تهران تهران تهران
idisarVQ6D5 حرم شهید گلنام - سازمان جغرافیایی تهران تهران
idisarIOVZ2 حرم شهید گلنام - سازمان انرژی اتمی تهران تهران
idisarIYIFO حرم شهید گلنام - روستای کهنک تهران تهران
idisarRO3J2 حرم شهید گلنام - روستای آبتیک فشم تهران تهران
idisar79KYK حرم شهید گلنام - دانشگاه فارابی تهران تهران
idisar2GWGP حرم شهید گلنام - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تهران
idisarP84Z9 حرم شهید گلنام - دانشگاه علم و صنعت تهران تهران
idisar9QSUM حرم شهید گلنام - دانشگاه علامه طباطبایی تهران تهران
idisarMGXY9 حرم شهید گلنام - دانشگاه صنعتی شریف تهران تهران
idisarDIQFC حرم شهید گلنام - دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران تهران
idisarJ4RQ6 حرم شهید گلنام - دانشگاه شهید عباسپور تهران تهران
idisarEUX8J حرم شهید گلنام - دانشگاه شهید رجایی تهران تهران
idisarQHJFE حرم شهید گلنام - دانشگاه شهید بهشتی تهران تهران
idisarHZZ43 حرم شهید گلنام - دانشگاه شاهد تهران تهران
idisar0IBMI حرم شهید گلنام - دانشگاه تهران تهران تهران
idisarLR074 حرم شهید گلنام - دانشگاه امام صادق علیه السلام تهران تهران