همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا تبریز، وادی رحمت

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا تبریز، وادی رحمت

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: آذربایجان شرقی
  • شهرستان: تبریز
  • آدرس گلزار شهدا: تبریز ابتدای جاده مراغه اتوبان شهید کسایی(کنار گذر جنوبی) - گلزار شهدا تبریز، وادی رحمت شهر تبریز

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا تبریز، وادی رحمت
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا