همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدای روستای صرم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزارشهدای روستای صرم

برخی از شهدا

  • شهید علی صحرائی صرمی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: شهرستان کهک - روستای صرم
  • آدرس گلزار شهدا: استان قم جاده کاشان شهرستان کهک بخش کهک دهستان کهک روستای صرم- گلزار شهدای روستای صرم

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدای روستای صرم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در این گلزار شهدا فقط یک شهید نوجوان 12ساله به نام شهید علی صحرائی صرمی که متعلق به دوران مبارزات انقلاب در سال 1357 می باشد آرمیده است. شهدای عزیز روستای صرم در دیگر گلزار شهدای نقاط استان قم هستند.