همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا سردشت

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • شهید حسن ایزدپناه

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: آذربایجان غربی
  • شهرستان: سردشت
  • آدرس گلزار شهدا: خیابان وحدت

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا سردشت
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا