همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدا روستای تازه آباد جیرکویه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزارشهدا روستای تازه آباد جیرکویه

برخی از شهدا

  • شهید محمد وارسته

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: خشکبیجار
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان شهرستان خشکبیجار کیلومتر 3 جاده امین آباد روستای تازه آباد جیرکویه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدا روستای تازه آباد جیرکویه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا