همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدا آباده

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزارشهدا آباده

برخی از شهدا

  • شهید عبدالقادر سلیمانی
  • شهید اسماعیل فلاحت پیشه
  • شهید محمدکاظم فرود

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: فارس
  • شهرستان: آباده
  • آدرس گلزار شهدا: استان شیراز - شهر آباده - خیابان رضوان

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدا آباده
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا