همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدا روستای خورآباد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: کهک
  • آدرس گلزار شهدا: جاده قم کاشان - کهک روستای خورآباد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدا روستای خورآباد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا