همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدا فردو

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزارشهدا فردو

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: قم
  • آدرس گلزار شهدا: استان قم شهر قم بخش کهک روستای فردو گلزار شهدای فردو

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدا فردو
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

فردو

فُردو  fordo  روستایی است از توابع بخش کهک شهرستان قم در استان قم ایران. با مختصات جغرافیایی ۵۰ درجه و ۵۴ دقیقه طول شرقی و ۳۴ درجه و ۱۶ دقیقه عرض شمالی در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی کهک و ۴۷ کیلومتری جنوب شهر قم قرار دارد و اقلیمی معتدل و کوهستانی دارد.