همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا - استان خوزستان

کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisar2LM64 گلزار شهدای روستای سیدعرب خوزستان هویزه
idisarVSKXB گلزار شهدای روستاهای شرفه و زین العابدین خوزستان هویزه
idisar14PFU گلزار شهدای روستای فای علاونه خوزستان حمیدیه
idisarQKRDV گلزار شهدای روستای سویسه سادات خوزستان اهواز
idisarDK9P2 گلزار شهدای روستای سویسه 2 خوزستان اهواز
idisarPAFEH گلزار شهدای روستای سویسه 1 خوزستان اهواز
idisarRVFAB گلزار شهدای روستای ام الغزلان خوزستان شادگان - دارخوین
idisar7HP5X گلزار شهدای روستای عنایتی خوزستان شادگان
idisarOZJRZ گلزار شهدای شهرستان شادگان - روستای بوزی خوزستان شادگان
idisarY71KD گلزار شهدای شهرستان شوش دانیال خوزستان شوش
idisarY71KT گلزار شهدای شهر صفی آباد خوزستان دزفول
idisar0QM58 گلزار شهدای امامزاده اسحاق ابراهیم شهرک انقلاب خوزستان دزفول
idisarUSBZR گلزار شهدای محله ولی آباد خوزستان دزفول
idisar012ZC گلزار شهدای دزفول - بهشت علی خوزستان دزفول
idisarJAKI2 گلزار شهدای دزفول - شهیدآباد خوزستان دزفول
idisarHMPMY گلزار شهدای روستای هفت شهیدان خوزستان مسجدسلیمان
idisarIPQOQ حرم مطهر شهدای گلنام مسجد سلیمان خوزستان مسجدسلیمان
idisarHBOCB گلزار شهدای روستای خواجه آباد (بی بیان) خوزستان مسجدسلیمان
idisarDQX15 گلزار شهدای کلگه خوزستان مسجدسلیمان
idisar7NAGT گلزار شهدای نفتون خوزستان مسجدسلیمان
idisarTMGEU گلزار شهدای چهاربیشه خوزستان مسجدسلیمان
idisarHUGBP حرم مطهر شهدای گلنام گتوند خوزستان گتوند
idisar6ZZJP گلزار شهدای شهرستان گتوند خوزستان گتوند
idisarDJN1X گلزار شهدای روستای بند قیر (چنیبه1) خوزستان شوشتر
idisarP4RZB گلزار شهدای روستای دیلم جدید خوزستان شوشتر