همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای امامزاده محمد بن جعفر طیار علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای امامزاده محمد بن جعفر طیار علیه السلام

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: دزفول
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،دزفول،شهرک شهید منتظری،بقعه امامزاده محمد بن جعفر طیار علیه السلام،گلزار شهدای شهرک

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای امامزاده محمد بن جعفر طیار علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا