همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای نبی جرجیس علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای نبی جرجیس علیه السلام

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: دزفول
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،دزفول،بخش چغامیش،روستای بنه حاجات،بقعه نبی جرجیس علیه السلام،گلزار شهدای نبی

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای نبی جرجیس علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا