همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم مطهر شهدای گلنام شهر سالند (تپه شهدا)

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام شهر سالند (تپه شهدا)

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: دزفول
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،دزفول،بخش سردشت،شهر سالند،پارک دولت،تپه شهدا،حرم مطهر شهید گلنام و شهید حاج عبدالکریم لرکی

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام شهر سالند (تپه شهدا)
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا