همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا - استان خوزستان

کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarXKM6B گلزار شهدای روستای محمود علی خوزستان اندیمشک / بخش الوار گرمسیری
idisarBY8VM گلزار شهدای روستای سرخکان خوزستان اندیمشک / بخش الوار گرمسیری
idisarOTESF گلزار شهدای روستای جااردو خوزستان اندیمشک / بخش الوار گرمسیری
idisarZVUBE گلزار شهدای روستای جهانگیر خانی (کلگدره) خوزستان اندیمشک / بخش الوار گرمسیری
idisarZVUBW گلزار شهدای کوی لور اندیمشک خوزستان اندیمشک / کوی لور
idisarJXUSK گلزار شهدای شهر حسینیه خوزستان اندیمشک / شهر حسینیه
idisarJXUSG گلزار شهدای اندیمشک - بهشت زهرا (سلام الله علیها) خوزستان اندیمشک
idisar1UB2S گلزار شهدای روستای کرخه نور خوزستان هویزه
idisar1UB2K گلزار شهدای هویزه خوزستان هویزه
idisarWk2RD گلزار شهدای گلنام شهر دارخوین خوزستان دارخوین
idisarWJ6RD گلزار شهدای گلنام شهر چوئبده خوزستان آبادان
idisarWJ2RD گلزار شهدای روستای خضر نبی خوزستان آبادان
idisarEW3BU گلزار شهدای روستای صیداویه خوزستان آبادان
idisarU0NTB گلزار شهدای روستای طره بخاخ خوزستان آبادان
idisarDSHQ6 گلزار شهدای روستای تنگه2 خوزستان آبادان
idisarUSJMM گلزار شهدای روستای تنگه 1 خوزستان آبادان
idisarO5DL8 گلزار شهدای روستای ابوشانک خوزستان آبادان
idisarO13O3 یادمان شهید محمدرضا سبحانی خوزستان سوسنگرد
idisarO13O1 گلزار شهدای حمیدیه خوزستان حمیدیه
idisarJJ1MO یادمان شهدای گلنام حمیدیه خوزستان حمیدیه
idisarUMENM گلزار شهدای روستای سید عباس خوزستان حمیدیه
idisarCKKG2s گلزار شهدای شهر دارخوین خوزستان شادگان
idisarCKKG2 گلزار شهدای آبادان - بهشت رضا علیه السلام خوزستان آبادان
idisarEFKTT گلزار شهدای روستای دامغه بزرگ خوزستان اهواز
idisar5MAFA حرم شهدای گلنام مرقد علی بن مهزیار اهوازی خوزستان اهواز