همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا - استان خوزستان

کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisar1SYY3 گلزار شهدای انقلاب اسلامی اهواز خوزستان اهواز
idisarVAEL5 گلزار شهدا هویزه خوزستان هویزه
idisarPZQAG گلزار شهدای اهواز - آرامستان بهشت آباد خوزستان اهواز
idisarO4LID گلزار شهدای خرمشهر - جنت آباد خوزستان خرمشهر
idisar9SDLX گلزار شهدا مسجد سلیمان خوزستان مسجدسلیمان