همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا - استان آذربایجان شرقی

کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarQFB3U گلزار شهدای تبریز گلزارشهدای گمنام کوه عینالی آذربایجان شرقی تبریز
idisarS4O64 گلزار شهدای تبریز ، بقائیه مارالان آذربایجان شرقی تبریز
idisarOJGA0 گلزار شهدای تبریز ، امامیه آذربایجان شرقی تبریز
idisarPLZZL گلزار شهدای تبریز ، ملک عباسی آذربایجان شرقی تبریز
idisarHDBTI گلزار شهدای باسمنج آذربایجان شرقی باسمنج
idisarNOEPU گلزار شهدای تبریز ، ستارخان آذربایجان شرقی تبریز
idisarWW3Z7 حرم مطهر شهدای گلنام، گلزار شهدای تبریز وادی رحمت آذربایجان شرقی تبریز
idisar6MTAE گلزار شهدا تبریز، وادی رحمت آذربایجان شرقی تبریز