همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای تبریز ، امامیه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای تبریز ، امامیه

برخی از شهدا

  • شهید حمید مهدی زاده دلیر
  • سرهنگ شهیدمحمدحسین شیشه گر زاده
  • شهید فرامرز اکبری اورنگ

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: آذربایجان شرقی
  • شهرستان: تبریز
  • آدرس گلزار شهدا: آذربایجان شرقی تبریز خیابان مشروطه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای تبریز ، امامیه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا