همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای تبریز ، بقائیه مارالان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای تبریز ، بقائیه مارالان

برخی از شهدا

  • قبور مطهر مادر و پدر شهدا مهدی و علی تجلائی
  • شهید جعفر نعمتی نژاد
  • شهید نادر سعید آبادی آذر
  • شهید علی اکبر عمرانی فرد

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: آذربایجان شرقی
  • شهرستان: تبریز
  • آدرس گلزار شهدا: آذربایجان شرقی شهرستان تبریز خیابان شهید منتظری (مارالان)

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای تبریز ، بقائیه مارالان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا