همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای تبریز گلزارشهدای گمنام کوه عینالی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: آذربایجان شرقی
  • شهرستان: تبریز
  • آدرس گلزار شهدا: آذربایجان شرقی تبریز کوه عینالی

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای تبریز گلزارشهدای گمنام کوه عینالی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا