همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای تبریز ، ملک عباسی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای تبریز ، ملک عباسی

برخی از شهدا

  • خلبان شهید سعید جباریان
  • شهیدمحمد راسخی احمد دوست
  • شهیدعظیم دستگیره سازی منفرد

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: آذربایجان شرقی
  • شهرستان: تبریز
  • آدرس گلزار شهدا: آذربایجان شرقی تبریز خیابان عباسی خیابان شهید ابراهیمی

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای تبریز ، ملک عباسی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا