همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای تبریز ، ستارخان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای تبریز ، ستارخان

برخی از شهدا

  • شهید صمد جدیری خدا پرست
  • شهید محبوب بی سیمی
  • شهید مهدی حداد
  • شهید کریم نقوی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: آذربایجان شرقی
  • شهرستان: تبریز
  • آدرس گلزار شهدا: استان آذربایجان شرقی شهر تبریز خیابان ثقه الاسلام پشت سازمان آب

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای تبریز ، ستارخان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا