همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا - استان خراسان رضوی

کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarORJ1Q گلزار شهدای نیشابور - بهشت شاه فضل خراسان رضوی نیشابور
idisarFRGCH پارک خورشید - مزار شهدای مدافع حرم خراسان رضوی مشهد
idisarZSTMA گلزارشهدای روستای جنداب-خراسان رضوی خراسان رضوی نیشابور
idisar0G8OX حرم گلزار شهدای گلنام مشهد ، کوه سنگی خراسان رضوی مشهد
idisarKOLA8 گلزار شهدا مشهد، خواجه اباصلت خراسان رضوی مشهد
idisarC30VM حرم شهدای گلنام طرقبه خراسان رضوی طرقبه
idisar8067P گلزارشهدا طرقبه - مشهد مقدس خراسان رضوی طرقبه
idisarI6CNZ گلزار شهدا مشهد، بهشت رضا سلام الله علیه خراسان رضوی مشهد
idisarZFSSH گلزارشهدا مشهد حرم مطهر آقا امام رضا علیه السلام - صحن ثامن الائمه خراسان رضوی مشهد - حرم امام رضا علیه السلام