همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


پارک خورشید - مزار شهدای مدافع حرم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

پارک خورشید - مزار شهدای مدافع حرم

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خراسان رضوی
  • شهرستان: مشهد
  • آدرس گلزار شهدا: خراسان رضوی،مشهد،بلوار نماز،پارک خورشید،مزار شهدای مدافع حرم

مکان دقیق گلزار شهدا

پارک خورشید - مزار شهدای مدافع حرم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا