همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدای روستای جنداب-خراسان رضوی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خراسان رضوی
  • شهرستان: نیشابور
  • آدرس گلزار شهدا: استان خراسان رضوی شهر نیشابور، روستای جنداب گلزار شهدای روستای جنداب

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدای روستای جنداب-خراسان رضوی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در حال تکمیل اطلاعات