همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا مشهد، خواجه اباصلت

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خراسان رضوی
  • شهرستان: مشهد
  • آدرس گلزار شهدا:

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا مشهد، خواجه اباصلت
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در حال تکمیل اطلاعات