همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم گلزار شهدای گلنام مشهد ، کوه سنگی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خراسان رضوی
  • شهرستان: مشهد
  • آدرس گلزار شهدا: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد ، کوه سنگی، حرم گلزار شهدای گلنام مشهد ، کوه سنگی

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم گلزار شهدای گلنام مشهد ، کوه سنگی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا