همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای نیشابور - بهشت شاه فضل

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای نیشابور - بهشت شاه فضل

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خراسان رضوی
  • شهرستان: نیشابور
  • آدرس گلزار شهدا: خراسان رضوی،نیشابور،آرامستان شاه فضل بن شاذان،گلزار شهدای نیشابور

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای نیشابور - بهشت شاه فضل
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا