همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدا طرقبه - مشهد مقدس

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خراسان رضوی
  • شهرستان: طرقبه
  • آدرس گلزار شهدا:

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدا طرقبه - مشهد مقدس
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا