همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarWZBAE گلزار شهدای روستای توکل آباد - شهر بم کرمان شهر بم ، روستای توکل آباد
idisar5U7GA گلزار شهدای روستای ابارق - شهر بم کرمان بم ، روستای ابارق
idisarGB0OX گلزار شهدای نظامشهر کرمان نظامشهر
idisarJUHQ0 گلزار شهدای شهر یزدان شهر کرمان یزدانشهر
idisarFTCFS گلزار شهدای شهر هنزا کرمان هنزا
idisarWC9RN گلزار شهدای شهر هجدک کرمان هجدک
idisarMZJRI گلزار شهدای شهر نگار کرمان نگار
idisarT3PTU گلزار شهدای شهر نرماشیر کرمان نرماشیر
idisarRZQ3Z گلزار شهدای نجف شهر کرمان نجف شهر
idisarHTMN5 گلزار شهدای شهر نودژ کرمان نودژ
idisarN6AWD گلزار شهدای شهر میمند(کرمان) کرمان میمند
idisarRWXCA گلزار شهدای شهر مردهک کرمان مردهک
idisarVX3JO گلزار شهدای شهر مس سرچشمه(رفسنجان) کرمان مس سرچشمه
idisar5259Y گلزار شهدای شهر محی آباد کرمان محی آباد
idisarAIEBU گلزار شهدای شهر محمدآباد ریگان کرمان محمدآباد ریگان
idisarX1M9I گلزار شهدای شهر ماهان کرمان ماهان
idisarCJM44 گلزار شهدای شهر گلزار کرمان گلزار
idisarRREYJ گلزار شهدای شهر گلباف کرمان گلباف
idisarFTR9B گلزار شهدای کیان شهر کرمان کیان شهر
idisarIKVWR گلزار شهدای شهر کهنوج کرمان کهنوج
idisarH8VJS گلزار شهدای شهر کوهبنان کرمان کوهبنان
idisarGKCHW گلزار شهدای شهر کاظم آباد کرمان کاظم آباد
idisarTD4B8 گلزار شهدای شهر قلعه گنج کرمان قلعه گنج
idisarBUMKZ گلزار شهدای شهر فهرج کرمان فهرج
idisarONGQD گلزار شهدای شهر فاریاب کرمان فاریاب