همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای توکل آباد - شهر بم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: کرمان
  • شهرستان: شهر بم ، روستای توکل آباد
  • آدرس گلزار شهدا:

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای توکل آباد - شهر بم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در انتظار دریافت اطلاعات و تصویر گلزار شهدا