همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisar7FSXY گلزار شهدای شهر بهرمان کرمان بهرمان
idisarEEYVZ گلزار شهدای شهر بم کرمان بم
idisarE9F36 گلزار شهدای شهر بلوک(جیرفت) کرمان بلوک(جیرفت)
idisarC2TB6 گلزار شهدای شهر بزنجان کرمان بزنجان
idisarHZRYT گلزار شهدای شهر بردسیر کرمان بردسیر
idisarEXNOP گلزار شهداتی شهر بروات کرمان بروات
idisarHV2YQ گلزار شهداتی شهر بافت کرمان بافت
idisarCASVV گلزار شهدای شهر باغین کرمان باغین
idisarJGKEE گلزار شهدای شهر اندوهجرد کرمان اندوهجرد
idisarBQI69 گلزار شهدای شهر انار کرمان انار
idisarOEM0L گلزار شهدای امین شهر کرمان امین شهر
idisarDBG8P گلذار شهدای شهر ارزوئیه کرمان ارزوئیه
idisar8L2FW گلزار شهدای شهر اختیارآباد کرمان اختیارآباد
idisarSSXZW گلزار شهدای کرمان - مسجد صاحب الزمان عج الله تعالی فرجه الشریف کرمان کرمان