همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarBT0BB حرم شهید گلنام - بوستان پرواز تهران تهران
idisarQNESQ حرم شهید گلنام - بوستان بهمن تهران تهران
idisarJMZMX حرم شهید گلنام - بنیاد هفت تیر تهران تهران
idisarKG9QG حرم شهید گلنام - امام زاده معصوم تهران تهران
idisarXUNW8 حرم شهید گلنام - امام زاده قاسم رباط کریم تهران تهران
idisarTTWNB حرم شهید گلنام - امام زاده شیخ عبدالله دوریستی تهران تهران
idisar3WQFL حرم شهید گلنام - امام زاده سید ملک خاتون تهران تهران
idisarALIZU حرم شهید گلنام - امام زاده حسن علیه السلام تهران تهران
idisar4RUBI حرم شهید گلنام - امام زاده جعفر علیه السلام تهران تهران
idisarZZL5P حرم شهید گلنام - امامزاده جعفر و حمیده خاتون تهران تهران
idisarSLYA1 حرم شهید گلنام - امامزاده اسماعیل زرگنده تهران تهران
idisarVUUEU حرم شهید گلنام - باشگاه فرهنگی ورزشی پاس تهران تهران - اکباتان
idisarPTGXD گلزارشهدا اسلامشهر -امامزاده عقیل علیه السلام تهران اسلامشهر
idisarGO1IQ گلزار شهدای تهران واقع در بهشت زهرا سلام الله علیها تهران تهران