همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای تهران واقع در بهشت زهرا سلام الله علیها

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای تهران واقع در بهشت زهرا سلام الله علیها

برخی از شهدا

  • گلزار شهدای تهران در بهشت زهرا سلام الله علیها واقع شده است و بیش از سی هزار شهید گرامی در آن آرمیده اند.
  • .

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: تهران
  • آدرس گلزار شهدا: تهران - بهشت زهرا سلام الله علیها بلوار شهدا، گلزار شهدای تهران

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای تهران واقع در بهشت زهرا سلام الله علیها
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا