همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای کرمان - مسجد صاحب الزمان عج الله تعالی فرجه الشریف

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای کرمان - مسجد صاحب الزمان عج الله تعالی  فرجه الشریف

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: کرمان
  • شهرستان: کرمان
  • آدرس گلزار شهدا: کرمان انتهای خیابان شهدا( زریسف ) مسجد صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای کرمان - مسجد صاحب الزمان عج الله تعالی  فرجه الشریف
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

گلزار شهدا کرمان