همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا - استان لرستان

کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarIK7RQ گلزار شهدا روستای افرینه - استان لرستان لرستان پلدختر