همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarDHS0D گلزار شهدای منطقه بهشت - آرامستان خضر لرستان خرم آباد
idisarIK7RQ گلزار شهدا روستای افرینه - استان لرستان لرستان پلدختر