همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای منطقه بهشت - آرامستان خضر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای منطقه بهشت - آرامستان خضر

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: لرستان
  • شهرستان: خرم آباد
  • آدرس گلزار شهدا: استان لرستان،شهر خرم آباد ، منطقه بهشت ،آرامستان خضر ، گلزار شهدای خضر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای منطقه بهشت - آرامستان خضر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا