همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا - استان چهارمحال و بختیاری

کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarMBEA7 گلزار شهدای روستای شیخ شبان چهارمحال و بختیاری شهرستان بن