همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


موردی یافت نشد.
کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان