همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisar61LFD گلزار شهدا طالم سه شنبه و سکاچا گیلان سنگر
idisarSB0BP گلزار شهدا ی روستا ی شیشه گوراب گیلان خشکبیجار
idisar9YZ50 گلزار شهدا شیخانبر(شیخ زاهد گیلانی) وادی شیخ زاهد گیلان لاهیجان
idisar1I22J گلزار شهدا شیخ سلیمان بزرگ گیلان پره سر
idisarTNYAZ گلزار شهدای ماسال گیلان ماسال
idisarYDZF4 گلزار شهدای شاندرمن گیلان ماسال
idisarZ3QXZ گلزار شهدای لولمان کوچصفهان گیلان کوچصفهان
idisarBIJ6B گلزار شهدا کوچصفهان گیلان کوچصفهان
idisarLER5V گلزار شهدای امامزاده حسن علیه السلام و مسجد جامع خمام گیلان خمام
idisarWMJJ1 گلزار شهدا ابوسعید ملقب به سبزقبا گیلان فومن
idisarGS8YY گلزار شهدا سادات محله حاجی بکنده زیبا کنار گیلان خشکبیجار
idisarAGWWI گلزار شهدا زیباکنار گیلان زیباکنار
idisarWJBBG گلزار شهدای روستای لب دریا گیلان بندر کیاشهر
idisarAXCA4 گلزار شهدای سید پیله آقا گیلان شفت
idisarIFMWK گلزار شهدا کوچک محله گیلان بندر انزلی
idisarBPPMP گلزار شهدای شیخ نشین گیلان ماسال
idisarFRUSK گلزار شهدای روستای شهرستان، زیباکنار گیلان آستانه اشرفیه بندر کیاشهر
idisarPIXST گلزار شهدای سنگاچین گیلان بندر انزلی
idisarX2DFJ گلزار شهدای رشت، روستای سراوان رشت گیلان رشت
idisar8FDXO گلزار شهدای لاله دشت گیلان کوچصفهان
idisarW2W9J گلزار شهدای روستای خواچکین(خاچکین) گیلان خمام
idisarGORGX گلزار شهدا آقا سید دانیال علیه السلام خشت مسجد گیلان کوچصفهان
idisarW3CNL حرم و گلزار شهدای گلنام بندر انزلی گیلان بندر انزلی
idisarTVAVY گلزار شهدا جیرکویه گیلان خشکبیجار
idisarNZCUA گلزار شهدا روستای جورکویه گیلان خشکبیجار