همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای سنگاچین

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای سنگاچین

برخی از شهدا

  • شهید هاشم احمدی
  • شهید اکبر زارع
  • شهید داریوش جسین زاده

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: بندر انزلی
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر بندر انزلی جاده رضوانشهر روستای سنگاچین

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای سنگاچین
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا