همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا - استان خراسان شمالی

کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarAVDDF گلزار شهدای شهرستان شیروان روستای زیارت - امامزاده حمزه رضا علیه السلام خراسان شمالی شیروان